poniedziałek, 28 października 2013

SUBSTANCJE DODATKOWE W ŻYWNOŚCI

Wykaz dozwolonych w Polsce substancji dodatkowych, ich nazwy chemiczne, zastosowanie oraz ich maksymalne dopuszczalne dawki zawarte są w :

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 września 2008r
w sprawie „dozwolonych substancji dodatkowych” 
  

  
Substancje dodatkowe do żywności mimo iż dozwolone są w ustalonych ustawowo ilościach, budzą wiele kontrowersji i coraz częściej odnotowuje się ich niekorzystne, a nawet szkodliwe działanie na organizm człowieka.
Oznaczane są symbolem „E” i numerem, ale czasami na etykiecie podany jest nie symbol, a nazwa chemiczna lub zwyczajowa danej substancji. 
 


Polskie prawo nie zezwala na dodawanie jakichkolwiek substancji dodatkowych do produktów nieprzetworzonych, czyli: mleka, mięsa, warzyw i owoców, miodu pszczelego. 

Cel dodawania substancji dodatkowych do żywności:
 • przedłużanie trwałości produktu 
 • zapobieganie niekorzystnym zmianom organoleptycznym smak, zapach, barwa, konsystencja 
 • zamienniki składników droższych lub trudno dostępnych 
 • podniesienie atrakcyjności konsumenckiej 
 • utrzymanie stałej , powtarzalnej jakości produktów 
 • ułatwianie produkcji
 • zapobieganie niekorzystnym zmianom wywoływanym przez drobnoustroje 
 • zapobieganie utlenianiu witamin
SUBSTANCJE DODATKOWE:
 • niekorzystnie oddziałują na niemowlęta, dzieci, osoby starsze oraz chorych.
 • przyczyniają się do powstawania szkodliwych produktów przemian metabolicznych. 
 • zachodzą w reakcję ze składnikami żywności w czasie procesu technologicznego lub przechowywania tworząc związki chemiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia

  SUBSTANCJE DODATKOWE W ŻYWNOŚCI DZIELIMY NA:
 • barwniki (E100 do E199),
 • przeciwutleniacze (E300 do E399),
 • substancje konserwujące (E200 do E299),
 • substancje stabilizujące, zagęszczające, emulgujące (E400 do E499),
 • substancje słodzące (E900 do E999),
 • skrobie modyfikowane,
 • substancje wypełniające,

  SZKODLIWE BARWNIKI WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE
 Opracowanie: Sylwia Zakrzewska Anna Mężyńska, Zdrowie Publiczne
  
SZKODLIWE KONSERWANTY WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE 


 Opracowanie: Sylwia Zakrzewska Anna Mężyńska, Zdrowie Publiczne
  
SZKODLIWE PRZECIWUTLENIACZE WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE


  Opracowanie: Sylwia Zakrzewska Anna Mężyńska, Zdrowie Publiczne


SZKODLIWE ZAGĘSZCZACZE WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI ORAZ ICH DZIAŁANIE
                                         Opracowanie: Sylwia Zakrzewska Anna Mężyńska, Zdrowie Publiczne
 
Nieszkodliwymi substancjami są skrobie, oznaczone symbolem E1400 – E14XX. Pełnią one funkcję stabilizatorów i zagęszczaczy (czyli działają tak samo jak emulgatory), przy czym należą do dodatków naturalnych, a nie otrzymywanych syntetycznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz